top of page

UGOVORNO PRAVO

Osnov za svaku uspešnu saradnju i izbegavanje sporova u budućnosti je kvalitetno sastavljen ugovor. Zato naša advokatska kancelarija pruža pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od pregovora, do zaključenja i konačne realizacije. Naš cilj je da ugovori, kao i aneksi postojećih ugovora, budu "skrojeni po meri" naših klijenata, obuhvatajući sve što je neophodno da ugovor bude na zadovoljstvo svih strana ugovornica, poštujući osnovna načela ugovornog prava.Naši advokati imaju iskustva u širokom spektru ugovornih odnosa, među kojima su:

  • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti;

  • Ugovori o zakupu;

  • Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji;

  • Ugovori o delu;

  • Ugovori o poklonu;

  • Ugovori o doživotnom izdržavanju;

  • Ugovori o zajmu;

  • Ugovori o kupoprodaji robe;

  • Ugovori o kupoprodaji ili zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Ugovor
bottom of page