top of page

PRIVREDNO PRAVO

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju domaćih i stranih pravnih lica pred državnim i drugim organima, kao i u pravnom savetovanju klijenata o pitanjima korporativnog poslovanja, investicija i transakcija. Advokatska kancelarija Svetlane Radović pruža sovjim klijentima sve pravne usluge vezano za osnivanje i poslovanje privrednih subjekata, ali i prestanak postojanja privrednih subjekata, kao što su:

  • Usluge savetovanja prilikom osnivanja privrednih društava;​

  • Usluge osnivanja privrednih društava i drugih pravnih lica;

  • Sveobuhvatna analiza privrednog društva i njegovog poslovanja (due diligence);

  • Sve vrste statusnih promena privrednih društava i promene pravne forme privrednih subjekata;

  • Zastupanje klijenata u privrednim sporovima

  • Postupak likvidacije i stečaja privrednih društava;

  • Izrada svih vrsta ugovora u privredi;

  • Odbrana u prekršajnim postupcima privrednih prestupa;

  • Savetovanje privrednih društava u oblasti radnog prava;

  • Zastupanje stranih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Zgrade

Naša advokatska kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u saradnji kako sa domaćim tako i sa stranim privrednim društvima, i uvek nastojimo da izgradimo dugotrajan poslovni odnos sa klijentima zasnovan pre svega na poverenju u našu stručnost i posvećenost.

bottom of page