top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

⚖️ SLOBODAN JOVANOVIĆ ⚖️

Updated: Dec 15, 2022

Slobodan Jovanović rođen je 1869. godine u Novom Sadu i bio je srpski pravnik, istoričar, književnik i političar. Sa samo 28 godina, 1897. godine Jovanović postaje vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu na katedri za javno pravo. Do Prvog svetskog rata postao je dekan fakulteta, zatim dopisni, pa i redovni član Srpske akademije nauka i na kraju i rektor Beogradskog univerziteta. Pisao je radove iz različitih naučnih oblasti – teorije države i prava, ustavnog prava, političke filozofije, opšte istorije i srpske istorije XIX i XX veka, sociologije, proučavanja književnog dela, književne i pozorišne kritike.


Na političkom suđenju održanom jula 1946. godine u Beogradu Slobodan Jovanović je osuđen u odsustvu na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od deset godina, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Na osnovu ove presude u Jugoslaviji je praktično uvedena zabrana na njegova dela. Preminuo je u Londonu 1958. godine. Početkom devedesetih godina ponovo su u Beogradu objavljena njegova sabrana dela. Rehabilitovan je 2007. godine odlukom Okružnog suda u Beogradu, a presuda kojom je osuđen na robiju i gubitak časti je proglašena ništavnom.

U Beograd su preneti njegovi posmrtni ostaci 8. decembra 2011. godine, gde su 10. decembra sahranjeni u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.


Portret Slobodana Jovanovića naslikao je Uroš Predić 1931. godine, a njegov lik se danas nalazi i na novčanici od 5000 dinara.9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page