top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

⚖️ RAD OD KUĆE ⚖️

Updated: Dec 15, 2022

Rad od kuće predstavlja režim rada u kojem zaposleni kod poslodavca obavlja poslove van prostorija poslodavca. Ovakav režim rada postao je sve zastupljeniji kako zbog razvoja informacionih tehnologija koje to omogućavaju, tako i zbog trenutne epidemiološke situacije.

Kako bi se regulisao ovakav radnopravni status zaposlenog neophodno je da poslodavac sa zaposlenim zaključi aneks ugovora o radu. Aneksom ugovora o radu se definišu prava i obaveze zaposlenog za vreme rada od kuće, sve dok ovakav režim rada postoji, a posebno trajanje radnog vremena, način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog, sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava, korišćenje i upotreba sredstava za rad zaposlenog i naknada troškova za njihovu upotrebu, naknada drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja, kao i sva ostala pitanja koja poslodavac i zaposleni smatraju važnim.

Mnoge oblasti rada od kuće važećim Zakonom o radu nisu dovoljno precizno regulisane, kao što su obezbeđivanje sredstava za rad i naknade troškova za upotrebu tih sredstava, osiguranja u slučaju povrede na radu i trajanja radnog vremena, što dovodi do mnogobrojnih zloupotreba. Kako bi sе poslodavcima i radnicima olakšao rad Uprava za bеzbеdnost i zdravljе na radu Ministarstva za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, izradila jе Vodič za bеzbеdan i zdrav rad od kućе.

Ovaj vodič pruža praktičnе smеrnicе, kao što su obavеzе i odgovornosti poslodavaca i zaposlеnih, uslovе kojе radni prostor koji jе oprеdеljеn kao radno mеsto kod kućе trеba da ispunjava, brigu poslodavca o zdravlju svojih zaposlеnih (uključujući i mеntalno zdravljе), procеnu rizika i praćеnjе bеzbеdnosti i zdravlja na radu zaposlеnih koji radе od kućе, ali i prijave povrеda na radu prilikom rada od kućе.

Neophodno je istaći da poslodavci i zaposleni koji rade od kuće treba da imaju ista prava i obaveze kao i kada se posao obavlja u prostorijama poslodavca, pri čemu treba uzeti u obzir mere za održavanje kontakata i praćenje dobrobiti, bezbedne uslove za rad od kuće i ugovoreno radno vreme.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page