top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

⚖️ PRIJAVLJIVANJE ROBE NA CARINI ⚖️

Updated: Dec 15, 2022

Bili ste u inostranstvu na godišnjem odmoru i vratili ste se sa punim koferom novih stvari, dolazite do carine i šta ćemo sad?


Naime, obaveza je putnika da na graničnom prelazu prijavi svu novu robu koju nosi sa sobom a koja je vrednija od 100 evra, bez obzira na to da li je reč o odeći, tehničkim uređajima, nakitu ili nekoj drugoj robi. Ukoliko je roba koju unosi vrednija od 100 evra, putnik je dužan da na nju plati uvozne dažbine: carinu i PDV. Domaći putnici oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina, pored predmeta ličnog prtljaga (koji čine svi predmeti koje putnik nosi sa sobom i služe mu dok je na putovanju), na predmete koje unose iz inostranstva, do ukupne vrednosti od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, samo ukoliko nisu namenjeni preprodaji. Putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru. Takođe, domaći državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete nasleđene u inostranstvu.

Kako se bliži sezona putovanja treba imati u vidu da se na graničnom prelazu može i po skraćenom postupku cariniti roba kupljena u inostranstvu za sopstvene potrebe, pod uslovom da njena vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U tom slučaju, na carinsku osnovicu (procenjenu vrednost robe) zaračunava se carina od 10 odsto, a na dobijeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 20%. Međutim, ukoliko vrednost robe prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednposti, onda će se roba cariniti u redovnom carinskom postupku, koji podrazumeva podnošenje carinske deklaracije.
92 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page