top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

(PRED)BRAČNI UGOVOR

Updated: Dec 15, 2022

Porodični zakon je 2005. godine u naše zakonodavstvo uveo institut bračnog ugovora koji predviđa da supružnici, odnosno budući supružnici, mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom.
Dakle,Zakon nam ostavlja na raspolaganju dve opcije:

1. Pre nego što stupe u brak, budući supružnici mogu ugovorom urediti svoje imovinske odnose, kako na imovini koju unose u brak, tako i na imovini koju će tek steći. Ovaj ugovor ima odložno dejstvo, što znači da će on stupiti na snagu tek u trenutku zaključenja braka;

2.Supružnici koji su već u braku mogu regulisati svoje imovinske odnose u toku trajanja braka, na imovini koju imaju, kao i na imovini koju će tek steći.

Bračni ugovor zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Bračni ugovor koji se odnosi na nepokretnosti upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima.

Važno je napomenuti da bračni ugovor isključuje zakonski režim zajedničke imovine, što je javni beležnik dužan da upozori ugovorne strane i o tome stavi napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

Bračni ugovor zapravo predstavlja popis celokupne imovine supružnika, zajedničke i posebne, ali i celokupne imovine koja će biti stečena i njegovo regulisanje saglasnošću volja budućih ili već postojećih supružnika. Bračni ugovor znatno olakšava postupak razvoda, sprečava odugovlačenje ovog postupka i "zatezanje" odnosa bivših supružnika, ali takođe i olakšava raspolaganje imovinom za vreme braka.

Iako u praksi nije mnogo zastupljen, bračni ugovor ne bi trebalo gledati kao nešto što može da naruši odnos, već kao jedan vid zaštite i osiguranja, ali i priliku da brak uredite po svojoj volji.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page