top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

PRAVO NA UPOZNAVANJE SA RAZLOZIMA LEGITIMISANJA

Updated: Dec 15, 2022

Policijski službenik je dužan da upozna lice sa razlogom provere njegovog identiteta u skladu sa članom 75. Zakona o policiji, a samo izuzetno ovakvo obaveštenje može biti uskraćeno ukoliko policijski službenik prikuplja obaveštenja o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti i ako bi to moglo ugroziti postizanje cilja provere. Navedeni član taksativno nabraja da će se provera identiteta lica primeniti samo prema licu:


1) koje treba uhapsiti, dovesti, zadržati ili uputiti nadležnom državnom organu;


2) od kojeg preti opasnost koja zahteva policijsko postupanje;


3) nad kojim se obavlja pregled ili pretresanje ili se preduzimaju druge zakonom propisane mere i radnje;


4) koje se zatekne u tuđem stanu, objektu i drugim prostorijama ili u prevoznom sredstvu koje se pregleda i pretresa, ako je provera identiteta potrebna;


5) koje neovlašćeno prikuplja podatke o licu, objektu ili prostoru koje se bezbednosno štiti;


6) koje se zatekne na prostoru ili u objektu u kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja, ako je provera identiteta potrebna;


7) koje prijavljuje izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili učinioce tih dela, odnosno pruža obaveštenja od interesa za rad policije;


8) koje svojim ponašanjem izaziva sumnju da je učinilac krivičnog dela ili prekršaja ili da ga namerava učiniti ili po svom fizičkom izgledu liči na lice za kojim se traga;


9) koje se zatekne na mestu izvršenja krivičnog dela ili prekršaja;


10) koje se nalazi na mestu na kojem je iz bezbednosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih lica ili pretežnog broja lica;


11) za koje postoji opravdani zahtev službenih lica organa državne uprave, pravnih ili fizičkih lica.


Opravdanim zahtevom smatra se zahtev iz kojeg je vidljivo da su službenim licima takvi podaci neophodni za zakonito postupanje ili da je fizičkim licima povređeno neko pravo.


Pored toga, policijski službenik je dužan da se pre početka primene policijskog ovlašćenja predstavi pokazivanjem službene značke i legitimacije, što se odnosi na policijske službenike u civilu, dok su policijski službenici u uniformi to dužni da učine samo na zahtev lica prema kome se primenjuje ovlašćenje.4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page