top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Updated: Dec 15, 2022

Popis stanovništva u Republici Srbiji sprovešće se od 1. do 31. oktobra 2022. godine, a podatke prikupljaju popisivači neposredno od građana, metodom intervjua koji traje oko 30-ak minuta.

Popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, bez obzira na to da li su u vreme sprovođenja Popisa prisutni u svom mestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu, stalno nastanjeni stranci, stranci kojima je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji i druga lica koja u vreme sprovođenja Popisa borave na teritoriji Republike Srbije, domaćinstva i stanovi i druge nastanjene prostorije.

Sva lica koja su privremeno odsutna iz svog domaćinstva, bilo da su odsutna zbog rada, školovanja ili iz nekog drugog razloga, biće popisana u svom domaćinstvu, a podatke o njima daće prisutni članovi domaćinstva. Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu, a ako i tada kod kuće nema nikoga ostaviće pisano obaveštenje o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na besplatan broj info-centara mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin popisivanja.

U Popisu se prikupljaju sledeći podaci o licima: ime i prezime, ime jednog roditelja, pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj stranca, adresa stanovanja, državljanstvo, mesto rođenja, mesto iz kojeg se lice doselilo, datum i razlog doseljenja, period boravka u inostranstvu, naziv države i razlog doseljenja/povratka u Republiku Srbiju, bračni status, da li lice živi u vanbračnoj zajednici, broj živorođene dece i godine njihovog rođenja, nacionalna pripadnost, maternji jezik, veroispovest, najviše stečeno obrazovanje, pohađanje škole, mesto školovanja, način putovanja u školu, pismenost, ekonomska aktivnost, zanimanje, delatnost, status zaposlenog lica, mesto rada, način putovanja na posao i funkcionalna sposobnost lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Građani su u skladu sa Zakonom dužni da učestvuju u popisu i da daju tačne odgovore, a u skladu sa Ustavnom, na pitanja nacionalne pripadnosti i veroispovesti mogu da se ne izjasne, i takav odgovor popisivač će uneti u obrazac. Zakonom o popisu stanovništva predviđena je i novčana kazna u rasponu od 20.000 do 50.000 dinara za fizičko lice koje je obuhvaćeno Popisom ili lice koje je dužno da dâ podatke o odsutnim članovima domaćinstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dete mlađe od petnaest godina, ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim upitnicima ili dâ netačne i nepotpune odgovore.

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page