top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

⚖️ OTKAZ UGOVORA O RADU ⚖️

Updated: Dec 15, 2022

Danas smo odlučili da razbijamo mitove iz filmova vezane za otkaz ugovora o radu. Sigurno je svima dobro poznata scena iz filmova u kojoj šef pozove zaposlenog u svoju kancelariju i kaže mu, bez ikakvog obrazloženja, da spakuje sve svoje stvari jer od sutra on više ne radi tamo. Ovakva situacija, bar prema Zakonu o radu, nije moguća. Svaki zaposleni ima pravo na zakonitu proceduru otkaza ugovora o radu, koja obuhvata jednu od sledećih opcija:


▪️uručenje upozorenja (potkrepljeno dokazima i obrazloženjem), u slučaju povrede radnih obaveza ili radne discipline, uz obavezno ostavljanje roka za izjašnjenje;
▪️uručenje obaveštenja u slučaju neostvarivanja rezultata rada (uz ostavljanje primerenog roka i instrukcija za popravku istog);
▪️uručenje ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu;
▪️uručenje rešenja o otkazu ugovora o radu zbog neuspešnog probnog rada (najkasnije na dan isteka probnog rada ili sa otkaznim rokom od minimum 5 radnih dana);
▪️uručenje obaveštenja pre potpisivanja sporazumnog raskida kojim upoznaje zaposlenog da ukoliko sporazum potpiše nema pravo na novčanu naknadu koju isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.
Svako postupanje poslodavca suprotno gore navedenom je nezakonito i povlači za sobom pravo zaposlenog na sudsku zaštitu i zaštitu od strane inspekcije rada.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page