top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

FISKALIZACIJA U SPORTSKIM OBJEKTIMA

Updated: Dec 15, 2022

Fiskalizacija predstavlja skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja. Obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.


Izmenama i dopunama Zakona o fiskalizacije uvedene su brojne novine i proširen opseg fiskalizacije. pa su tako u proces fiskalizacije uvrštene i škole plivanja, teretane i bazeni koji su u obavezi da izdaju fiskalne račune fizičkim licima, jer obavljaju promet na malo i ostvaruju prihode od prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Među obveznike fiskalizacije ubraja se i svako udruženje koje obavlja promet na malo i ostvaruje prihode od prodaje dobara, odnosno pružanja usluga na tržištu. To se odnosi i na sportska udruženja i saveze, ukoliko ostvaruju prihode koji zapravo predstavljaju naknadu za promet dobara, odnosno pružanje usluga na malo. Međutim, sportski savezi i udruženja kao nedobitne organizacije, ne moraju nužno biti obveznici fiskalizacije. Ukoliko, recimo, prihode ostvaruju isključivo putem članarina, donacija i slično, sportska udruženja i savezi nisu obveznici fiskalizacije.
12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page