top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

DA LI VANBRAČNI PARTNER MOŽE DA SE POJAVI KAO ZAKONSKAI NASLEDNIK?

Updated: Dec 15, 2022

Vanbračna zajednica predstavlja trajniju zajednicu života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji, koja je u mnogim granama prava, pa čak i Ustavom Republike Srbije, izjednačena sa brakom. Međutim, Zakon o nasleđivanju uopšte ne spominje vanbračnu zajednicu kao takvu, te sa aspekta zakonskom nasleđivanja vanbračni partner se ovim zakonom ne izjednačava sa bračnim partnerom. Samim tim, u slučaju smrti jednog vanbračnog partnera, nadživeli vanbračni partner ne bi bio pozvan na nasleđivanje. Izostavljanje vanbračnih partnera iz zakonskog nasleđivanja ne isključuje međutim mogućnost regulisanja međusobnih naslednih odnosa putem testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page