top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

⚖️ŽIVOJIN PERIĆ⚖️

Updated: Dec 15, 2022

Živojin Perić je bio srpski pravnik i političar i dopisni član SANU. Rođen je 1868. godine u selu Stubline u vrlo bogatoj zadružnoj porodici. Osnovnu školu je prvo započeo u rodnim Stublinama kod Uba, a završio je u Obrenovcu, nakon čega upisuje gimnaziju u Valjevu, koju završava u Beogradu. Fakultetsko obrazovanje stekao je na Fakultetu pravnih nauka u Parizu, koji je završio 1891. godine.

Sa fakultetskom diplomom iz Pariza vraća se u Srbiju gde je od 1893. godine bio zaposlen prvo u Ministarstvu finansija, a zatim u Ministarstvu spoljnih poslova. Sudsku karijeru započeo je u beogradskom prvostepenom Varoškom sudu, prvo kao pisar, a zatim kao sudija. Zajedno sa prijateljem Vasilijem Simićem, tadašnjim predsednikom Varoškog suda, značajno je doprineo reformi ove institucije. Sa mesta sekretara u Ministarstvu pravde Kraljevine Srbije biće izabran najpre za vanrednog profesora građanskog sudskog postupka i međunarodnog privatnog prava u Velikoj školi, a 1901. godine za redovnog profesora na istoj katedri.

Od 1905. godine redovan je profesor građanskog prava na Univerzitetu u Beogradu, gde mu je rofesor i mentor bio Slobodan Jovanović. Bio je dopisni član Srpske kraljevske akademije, profesor Haške akademije za međunarodno pravo i predavač u Lionu, Parizu i Briselu. Bio je i član mnogih naučnih društava u zemlji i inostranstvu.

Od 1908. do 1919. godine aktivno je učestvovao u političkom životu Kraljevine Srbije, pa je tako bio i jedan od lidera Srpske napredne stranke, a u periodu od 1908. do 1912. godine bio je i narodni poslanik.

Autor je velikog broja dela pravne tematike.

Bio je oženjen sestrom Mihaila Petrovića Alasa, Marom Petrović. Preminuo je u Švajcarskoj 1953. godine.

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page