top of page
Reviewing the Law

O NAMA

Advokatska kancelarija Svetlana M. Radović osnovana je 1999. godine sa sedištem u Bačkoj Topoli. U svom višedecenijskom radu uspešno je zastupala domaća i strana kako fizička tako i pravna lica u najrazličitijim oblastima prava. Naš tim nastoji da što efikasnije i u najkraćem roku pruži svojim klijentima najefikasniju pravnu pomoć.
Posebno se ponosimo uspesima u oblasti privrednog, krivičnog, prekršajnog, porodičnog i naslednog prava, ali i uspešnim zastupanjem klijenata pred organima uprave i drugim državnim i nedržavnim organima.

bottom of page