top of page

NEPOKRETNOSTI

Pravne usluge našeg advokatskom tima u oblasti prometa nepokretnosti obuhvataju:

  • Savetovanje i pružanje pravne pomoći prilikom prometa ili izdavanja nepokretnosti;

  • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti;

  • Vođenje postupaka pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, kao i upisom ili brisenjem hipoteke;

  • Učešće u pregovorima u postupku prodaje ili zakupa nepokretnosti;

  • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji ili zakupu poljoprivrednog zemljišta;

  • Savetovanje i zastupanje prilikom raspolaganja imovinom vraćenom u postupku restitucije;

  • Zastupanje u sporovima koji se tiču imovinskopravnih odnosa;

  • Pružanje pomoći u postupcima za dobijanje građevinskih dozvola,koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i drugim procedurama pred nadležnim državnim organima.

Kupoprodajni ugovor
bottom of page