top of page

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Imate dospelo potraživanje ali ne znate kako da ga naplatite, naš tim će vam pružiti svu neophodnu pravnu pomoć u ovoj oblasti prava. Naše usluge se odnose na:

  • Prinudno izvršenje ugovornih obaveza;

  • Preduzimanje naplate potraživanja preko menica, založnih izjava, svih verodostojnih i izvršnih isprava;

  • Realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja;

  • Zastupanje klijenata u  postupcima stečaja i reorganizacije;

  • Zastupanje klijenata u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja;

  • Zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka radi ostvarivanja prava i naplate potraživanja;

  • Preduzimanje svih neophodnih radnji radi naplate potraživanja obezbeđenih hipotekom i ostalim postupcima izvršenja i obezbeđenja koji se tiču prava na nepokretnostima;

  • Zastupanje klijenata u svim fazama postupka, od iniciranja pregovora u cilju postizanja sporazumnog vansudskog rešenja spora, te pokretanja i sprovođenja sudskog postupka, obezbeđenja prava i konačne naplate potraživanja.

Naplata potrazivanja
bottom of page