top of page
Stepenice

NAŠ TIM

Advokat Svetlana Radovic

Svetlana Radović završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1987. godine, nakon kojeg započinje karijeru u sudu za prekršaje, a 1991. godine polaže pravosudni ispit. U sudu za prekršaje radi sve do 1994. godine, nakon čega postaje sudija u krivičnom veću Opštinskog suda u Bačkoj Topoli. 

U advokaturu je prešla 1999. godine kada je upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, i osnovala svoju advokatsku kancelariju. 

Nakon završene obuke pri Privrednoj komori Srbije, 2017. godine, dobila je sertifikat za vođenje postupaka medijacije. 

U svom višedecenijskom radu specijalizovala se za krivično pravo (uključujući i maloletničko krivično pravo - poseduje sertifikat za zastupanje oštećenih i odbranu maloletnih okrivljenih lica), privredno pravo, prekršajno pravo, radno pravo i druge grane prava.

Advokat Teodora Vuksanovic

TEODORA VUKSANOVIĆ

Advokat

Teodora Vuksanović završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2019. godine, nakon čega je upisala master akademske studije iz oblasti krivičnog prava koje je završila u julu 2021. godine odbranom master rada na temu "Sekundarna viktimizacija žrtava seksualnih delikata". 

Kao advokatski pripravnik, od septembra 2019. do novembra 2021. godine, radila je u jednoj renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Redovni je autor tekstova za Pravnu komoru Srbije i portal LAWlife.

Upisana je u imenik Advokatske komore Vojvodine u maju 2022. godine nakon čega karijeru nastavlja kao samostalni advokat u saradnji sa advokatskom kancelarijom Svetlane M. Radović.


Specijalizuje se za porodično pravo, nasledno pravo, radno pravo i krivično pravo.

NIKOLA RADOVIĆ

Advokatski pripravnik

SONJA RADOVIĆ

Sonja Radovic

Sonja Radović je pravnik uže specijalizovan za propise održivosti, i ko-osnivač i direktor kompanije "Codio Impact" sa sedištem u Berlinu. "Codio Impact" je tehnološka kompanija koja automatizuje način na koji kompanije prikupljaju, analiziraju i obelodanjuju podatke relevantne za zaštitu životne sredine i druge podatke. 

Pre osnivanja kompanije, Sonja je radila 4 godine kao nezavisan advokat u saradnji sa Karanović i partneri OAD u Beogradu, pružajući pravnu pomoć klijentima u svim aspektima korporativnog prava, spajanja i pripajanja (M&A), kao i stvarnog prava. Nakon završenih master studija iz oblasti poslovnog prava na prestižnom fakultetu Bucerius Law School u Hamburgu, više od tri godine radila je u investicionoj kompaniji APX (Axel Springer i Porsche) kao investicioni menadžer i direktor pravne službe. Sonja se uže specijalizuje za pravo zaštite životne sredine, tehnologiju i investiciono pravo.

Spoljni saradnik

Advokat Nikola Radovic

Nikola Radović završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2020. godine, sa prosečnom ocenom 8.37. U toku studija učestvovao je na međunarodnim i državnim takmičenjima, a 2019. godine bio je stipendista Univerziteta u Salcburgu za dvonedeljnu školu iz oblasti građanskog prava. 

Nakon završenog fakulteta upisuje se u Advokatsku komoru grada Beograda kao advokatski pripravnik. Radio je u renomiranim advokatskim kancelarijama u Beogradu specijalizovanim za privredno pravo, naplatu potraživanja i savetovanje stranih klijenata, nakon čega karijeru nastavlja kao advokatski pripravnik u kancelariji Svetlane Radović.


Specijalizuje se za privredno pravo, stvarno pravo, krivično pravo, i druge grane prava. 

SVETLANA RADOVIĆ

Advokat

bottom of page