top of page

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

Osnivač kancelarije, advokat Svetlana Radović, svoju profesionalnu karijeru započela je u sudu za prekršaje, a kasnije i u krivičnom veću Opštinskog suda u Bačkoj Topoli. U svom višedecenijskom radu specijalizovala se za krivično pravo (uključujući i maloletničko krivično pravo - poseduje sertifikat za zastupanje oštećenih i odbranu maloletnih okrivljenih lica). Iskustvo je upravo ono što preporučuje našu advokatsku kancelariju u ovoj oblasti. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Odbrana okrivljenih u svim vrstama krivičnih postupaka;

 • Davanja usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja;

 • Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela;

 • Postupanje u pritvorskim predmetima;

 • Zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka;

 • Odbrana pravnih lica u postupcima za krivična dela i privredne prestupe;

 •  Odbrana maloletnih učinioca krivičnih dela i zastupanje oštećenih maloletnih lica;

 • Pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi;

 • Zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode;

 • Odbrana u prekršajnom postupku;

 • Sastavljanje pisane odbrane.

Krivicno pravo
bottom of page