top of page

IMIGRACIONO I PRAVO STRANACA

Neke od usluga koje naša advokatska kancelarija pruža stranim fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije su:

  • Postupak za dobijanje dozvole za privremeni boravak;

  • Postupak za dobijanje radne dozvole;

  • Postupak dobijanja odobrenja za stalno nastanjenje;

  • Postupak upućivanja zaposlenih na rad u Republiku Srbiju;

  • Postupak za sticanje državljanstva Republike Srbije;

  • Osnivanje privrednog društva ili otvaranje preduzetničke radnje;

  • Otvaranje nerezidentnog bankarskog računa za pravna i fizička lica;

  • Savetovanje i zastupanje prilikom kupovine nekretnina;

  • Pomoć prilikom razvoda;

  • Pomoć i zastupanje u postupku nasleđivanja u Republici Srbiji.

Pravni saveti
bottom of page