Court

O NAMA

Osnovana 1999. godine, advokatska kancelarija Svetlana M. Radović ponosna je na svoje višedecenijsko iskustvo u zastupanju klijenata u svim oblastima prava. Kancelarija spaja iskustvo i mladalačku želju za napredovanjem i razvojem, a naša posvećenost u radu se ogleda kroz dostupnost, transparentnost i  zajedničku saradnju sa klijentima do postizanja željenog cilja. Kancelarija pruža usluge u svim oblastima prava, sa naročitim osvrtom na privredno pravo, ali i u krivičnim, prekršajnim i parničnim postupcima, postupcima povodom naplate potraživanja i naknade štete, radnim sporovima, kao i svim drugim postupcima pred državnim i nedržavnim organima.

NAŠE USLUGE

Business Meeting

PRIVREDNO PRAVO

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju domaćih i stranih pravnih lica pred državnim i drugim organima, kao i u pravnom savetovanju klijenata o pitanjima korporativnog poslovanja, investicija i transakcija.

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

Veliko iskustvo u oblasti krivičnog prava preporučuje nas za branioce u velikim i značajnim krivičnim predmetima.  Advokatska kancelarija bavi se zastupanjem klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim sudovima, kao i zastupanjem maloletnih lica u navedenim postupcima.

Image by Thomas Kelley
book lot on black wooden shelf_edited.jpg

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Naš tim bavi se zastupanjem klijenata u brakorazvodnim parnicama, parnicama za ostvarivanje alimentacionih zahteva (u zemlji i u inostranstvu), roditeljskog prava, podeli bračne imovine, kao i zastupanjem klijenata u ostavinskom postupku i drugim naslednopravnim postupcima.

UGOVORNO PRAVO

Naša advokatska kancelarija se trudi da ugovori, kao i aneksi postojećih ugovora, budu "skrojeni po meri" naših klijenata, obuhvatajući sve što je neophodno da ugovor bude na zadovoljstvo svih strana ugovornica, poštujući osnovna načela ugovornog prava. 

Insurance Agent
Image by Tingey Injury Law Firm

RADNO PRAVO

Advokatska kancelarija Svetlana M. Radović se u velikom obimu svog poslovanja osvrće na pružanje pravne pomoći u radnopravnoj materiji, zastupajući klijente u radnim sporovima i pregovorima oko mirnog rešenja spora, kao i savetovanju klijenata u vezi sa usklađenošću njihovog poslovanja sa radnopravnim propisima Republike Srbije.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

S obzirom da redovno izmirenje novčanih obaveza predstavlja jedno od osnovnih uslova urednog poslovanja svakog privrednog društva, naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge u vidu posredovanja u pregovorima sa dužnicima, zaključenja ugovora o regulisanju međusobnih obaveza, kao i slanja opomena pred utuženje, pokretanje postupka prinudne naplate pred nadležnim organima, i druge pravne usluge u cilju naplate potraživanja. 

Credit Assessment_2

Kontaktirajte nas kako biste saznali više o uslugama koje pružamo.

KONTAKT

List Ferenca 25, 24300 Bačka Topola

+381604249979

+381604219996

+381652028804

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn